Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

Tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh 2023

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-BTVTTTS ngày 13/3/2023 của Ban Tuyển sinh Trường CĐSP Lạng Sơn về Kế hoạch tư vấn, tuyên truyền và hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2023.
Được phân công công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh tại địa bàn huyện Tràng Định, huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Nhóm 3 gồm các đ/c Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa VHNT&DL (trưởng nhóm), đ/c Hà Thị Thanh Huyền- Bí thư đoàn thanh niên, đ/c Lưu Minh Huyền, Hoàng Thu Hường – GV khoa ĐTGV, đ/c Trần Ngọc Quý – GV Khoa VHNT&DL. Nhóm đã liên hệ với lãnh đạo các trường, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh.
Công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh được thực hiện từ ngày 10/4/2023 – đến ngày 15/4/2023. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đ/c Lãnh đạo trường CĐSP Lạng Sơn, sự phối hợp các đơn vị phòng, khoa trong nhà trường. Đặc biệt là sự phối hợp, giúp đỡ của các đ/c lãnh đạo, GVCN, Bí thư ĐTN các trường THPT, TTGDTX-GDNN tại cơ sở.
Sau 4 ngày làm việc tích cực, nhóm đã đến được 07 trường, tư vấn, tuyên truyền cho 58 lớp 12 với tổng số 2.320 học sinh. Hình thức tư vấn, tuyên truyền chủ yếu trực tiếp trên lớp, tập trung giờ chào cờ đầu tuần và buổi tập trung ngoại khóa, hướng nghiệp.
Kết thúc đợt tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh 2023, nhóm 3 đã thực hiện tốt theo đúng kế hoạch đề ra, rút ra được ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệp để thực hiện tốt hơn công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh cho những năm sau.

Một số hình ảnh công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh tại cơ sở


Ảnh 1: Thầy Nguyễn Văn Tân – tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh tại trường
THPT Tràng Định


Ảnh 2: Thầy Nguyễn Văn Tân – tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh tại trường
THPT Việt Bắc


Ảnh 3: Hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp cho HS khối 12 trường THPT Việt Bắc


Ảnh 4: Các GV trong nhóm tư vấn, tuyền truyền tuyển sinh tại trường THPT Việt Bắc


Ảnh 5: GV Hà Thị Thanh Huyền tư vấn trực tiếp tại lớp 12 trường THPT Cao Lộc


Ảnh 6: GV Lưu Minh Huyền tư vấn trực tiếp tại lớp 12 trường THPT Cao Lộc