Thứ Năm, 30/05/2024
28.4 C
Lạng Sơn

“Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên” năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021-2022; Công văn số 1476/TCGDNN-NG ngày 09/7/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên” năm học 2021-2022 cho học sinh, sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.
Chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên” diễn ra trong 02 đợt, đợt 1 bắt đầu từ ngày 28/9 đến hết ngày 20/10/2021; đợt 2 từ ngày 01/11 đến hết ngày 04/11/2021, với số lượng trên 1050 học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng chính quy.
Trong khuôn khổ tuần sinh hoạt, học sinh sinh viên sẽ được học tập và phổ biến các nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013; Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường; công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid-19; tuyên truyền, giới thiệu về Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 60 năm xây dựng và phát triển; triển khai các qui chế, qui định về công tác học sinh, sinh viên do nhà trường ban hành; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác học sinh sinh viên; công tác Đoàn, Hội và các nội dung trọng tâm của nhà trường trong năm học 2021-2022.
Thông qua “Tuần Sinh hoạt công dân- Học sinh sinh viên”, Nhà trường hy vọng những thông tin bổ ích được truyền đạt, chia sẻ tới Học sinh sinh viên sẽ giúp các em đạt được kết quả cao trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022.
Một số hình ảnh của lớp học:


TS. Phùng Quý Sơn-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phổ biến, quán triệt Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”


Đồng chí Đại úy Chu Phương Nam – Phòng PA03 Công an tỉnh Lạng Sơn
phổ biến, quán triệt chuyên đề “Tìm hiểu Luật an ninh mạng 2018”


Đồng chí Trung tá Nguyễn Cao Huy- Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phổ biến, quán triệt chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông”


Đồng chí Trung tá Hứa Anh Tú-Đội trưởng phòng PV05 Công an tỉnh Lạng Sơn
phổ biến, quán triệt chuyên đề “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy”


Giảng viên Hà Thị Thanh Huyền-Bí thư Đoàn Thanh niên phổ biến, quán triệt
chuyên đề về công tác Đoàn-Hội


Học sinh, sinh viên trao đổi, thảo luận